Červenec 2011

Zase fotky:-)

21. července 2011 v 21:05 Aktuality

Ahojky,

dnes jsem dostala do rukou fotky od našeho Pepíčka. Tak jsem je přidala.
Určitě nebudete nic namítat:-)

Jak málo stačí k dobrému skutku

20. července 2011 v 22:04 Aktuality

Pozdrav z Charity Zábřeh

Velice ráda a patřičně pyšně Vám posílám tuto zprávu. Náš bratr Monti, kterého si zajisté pamatujete z naší návštěvy Charity, poslal pár fotek i článek o našem sběru vršků. 38kilogramů vršků které jsme zde předali a seznámení s chodem této instituce i dalším využití, NÁS (i naše okolí) doufám zcela jistě podpoří v dalším sběru vršků !!!!
Elis.
Charita Zábřeh již téměř 1,5 roku sbírá vršky od PET lahví. Jen v loňském roce prošlo rukama 43 lidí v hmotné nouzi v malé dílničce - třídírně na Valové 9 - celkem 2,4 tuny malých barevných vršků. Ti je přebírají, třídí do pytlů podle barev, Charita uzávěry následně odprodává do výkupu, kde se rozemílají na drť, tavením přeměňují na granule, které se opětovně využívají jako surovina při výrobě plastových výrobků - např. zahradních a herních prvků, prvků pro stavebnictví, věcí denní spotřeby. Aby přitom váha ukázala pouhý jeden kilogram, je nutné na její misku nasypat téměř 400 vršků.
Lidé v hmotné nouzi, kteří jsou dlouhodobě bez zaměstnání a je pro ně těžké najít jiné uplatnění ve veřejné/dobrovolnické službě, takto vykonávají smysluplnou činnost, přičemž touto svojí pravidelnou "prací" si navíc "zaslouží" nekrácenou výši sociální dávky - příspěvku na živobytí. Jde o jakousi formu terapie, kdy se učí organizovat denní rozvrh, získávají pracovní zkušenosti a komunikační dovednosti, fungují v kolektivu, zakoušejí pocit užitečnosti, protože jsou svému okolí platní, a tím vším se znovu začleňují do společnosti.
Veřejná sběrná místa, kde mohou lidé vršky odevzdávat, jsou např. v Zábřehu na Charitě a v průčelí kostela sv. Bartoloměje, na obecních úřadech Písařov, Rovensko, Hynčina, v kostele ve Zvoli, v tatenické prodejně Konzum. Mnoho jich je také zřízeno neveřejně - např. různě po školách, v jídelnách či restauracích. Nejvzdálenějším "dárcem", kde pro zábřežskou Charitu odkládali vršky od PET lahví, byl zatím pražský hotel Alcron.

Velké poděkování z poslední doby patří skautskému oddílu "Hledači" ze Štítů a z Horních Studének, kde mezi svými členy vyhlásili několikaměsíční soutěž ve sběru plastových zátek. Zábřežské Charitě jich pak předali celých 68 kilogramů. Skautská družina "Studýňáci" mezi sebou vysbírala 38 kg, svůj dar vlčata a světlušky dokonce sami do Zábřehu i dovezli - bylo tak možné je seznámit blíže s projektem, provést je dílničkou, kde se vršky třídí a prostřednictvím videoprojekce jim přiblížit, co se s plasty v řetězci druhotného zpracování odpadů děje dále.
Kromě toho, že takto našla trvalý přísun smysluplné a celoroční činnosti pro problémové a potřebné občany, je pro Charitu důležitý i environmentální aspekt celého projektu. K hospodaření s odpady i využití surovin je nutné přistupovat odpovědně a s rozmyslem. A přestože je tento projekt vlastně závislý na spotřebě nápojů v plastových lahvích, upozorňuje Charita i na to, že je určitě vhodnější kupovat nápoje v opakovatelně využitelných nádobách.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Charita Zábřeh - sociální služby, zdravotní péče, humanitární a sociální pomoc

Fotky z tábora II.

19. července 2011 v 20:56 Aktuality

Nazdar skauti !

Tak a už tam jsou fotky všechny !
Snažila jsem se všechny skautíky nafotit, mám tam i Štíťáčky.
Tak doufám, že budete spokojeni!
Tak pa, pááááááááá :-)
Elis


Fotky z tábora

17. července 2011 v 11:35 Aktuality

Ahojte všichni !!!

Sice nemám ještě všechny fotky upravené, ale určitě brzo dodám zbytek!
Už máme hotové dřevo na lavičku k Valouchově lípě, brzo bude SLAVNOSTÍ OHEŃ u naší lípy.
Sledujte poštu:-) Tak krásné prázdniny!!!
Elis a Lena.

Anketa

17. července 2011 v 11:33 Aktuality

Skauti ! !

Jak Vás tak tady na stránkách pozoruji, moc si nevšímáte anket !

:-(


Tábor

13. července 2011 v 22:45 Aktuality

Tábor Heroltice 2011

Určitě jste všichni zvědaví na fotky z tábora. Mám jich přes 500 kousků. To je opravdu moc.
Proto mějte trpělivost, pracuji na nich :-)
Elis.