Leden 2014

schůzka ve čtvrtek !

25. ledna 2014 v 15:35
Nazdar skauti,
jistě si to pamatujete, proto jen malé připomenutí, že schůzka je přesunuta na čtvrtek na 17hodinu! Sraz opět na sokolovně, tam pomůžeme chystat vše potřebné a odzkoušíme naše vystoupeni na sobotní ples. Takže všechny potřebné věci (oblečení,atd) si vemte na schůzku:)

Registrační poplatek

7. ledna 2014 v 19:36
Vážení rodiče,
v naší organizaci jako ve spoustě jiných se každoročně platí registrační poplatky. Váš syn/dcera se aktivně účastní činnosti našeho oddílu a proto bych Vás chtěl o tento poplatek požádat. Letos bude činit registrace 310,- Kč. Při registraci více rodinných příslušníků (v kterémkoliv z oddílů našeho střediska) platí 310,- Kč jen nejstarší z nich, ostatní pak již jen 260,- Kč. K čemu tato částka je vlastně použita? Část (230,-) je použita na činnost ústředních orgánů Junáka, na pojištění Vašeho syna/dcery při skautské činnosti pro případ úrazu (s dobou léčení nad 7 dnů). Dále je z této částky je také hrazen časopis, který váš potomek několikrát do roka obdrží přímo domů do schránky. Část zůstává pro činnost Krajské a Okresní rady Junáka (12,- + 13,-). Poslední část zůstává potom středisku Skalička (55,-/5,-) na hrazení výdajů jako: pojištění kluboven, platba za elektrickou energii, za nájem a opravy kluboven a podobně. Registrace je potřeba uzavřít do 20.ledna prosím tedy o včasné uhrazení příspěvku. Děkuji za pochopení.

Luboš Skácel vůdce oddílu Hledači Štíty.

Krásný nový rok 2014

6. ledna 2014 v 17:45

Nazdar skautíci!

Vánoční prázdniny utekly jako voda a na nás opět čeká ve středu 8.1. v 16 hodin první schůzka v tomto roce.)
Ještě nám chybí (ne vaší vinou) vyúčtování za výlet do Olomouce. Proto prosím přineste na schůzku peníze- viz. níže, ať můžeme uzavřít loňský rok.
Do letošního roku 2014 vám všem přejeme moc, moc zdravíčka, elánu a spoustu dalších nevšedních zážitků, které jinde určitě nezažijete!!!


Elis+Lena